In de media

Staatsbosbeheer bezoekt de Nevelhorst Didam. (Montferland Journaal)

5 november 2017.

DIDAM – Zestig vrijwilligers en tien boswachters uit de Achterhoek kwamen onlangs naar buurtschap de Greffelkamp om elkaar te ontmoeten en om groepservaringen uit te wisselen. Na een welkomstwoordje door Franc Scheerder, voorzitter van Vrienden van de Nevelhorst, begonnen alle vrijwilligers aan een wandeltocht door het natuurgebied rondom De Baerle en de Nevelhorst. “Velen waren onder de indruk van ons werkgebied door de afwisseling van bospercelen, watergangen en poelen, stukken grasland en landbouwgronden met diverse gewassen”, zegt Arnold van Kevelaar, bestuurslid bij Vrienden van de Nevelhorst.

  

“Ook was iedereen verrast over de uitgezette en goed onderhouden wandelroutes. Maar bij het zien van ons werkmateriaal, onder andere vier tractoren en een graafmachine, liep bij de meeste vrijwilligers het water uit de mond.” Na de koffie gaf Els Duba van de Stichting Tekenbeetziekten een interessante presentatie over tekenbeten en de ziekte van Lyme. Tekenbeten komen helaas steeds vaker voor in Nederland. Arnold: “Daarom wil deze stichting meer bekendheid en voldoende aandacht genereren over deze vreselijke ziekte.” Na deze presentatie genoten alle vrijwilligers gezamenlijk van een overheerlijk buffet dat werd aangeboden door Staatsbosbeheer en met zorg was bereid door het personeel van de bekende Westernboerderij.

Tekst  A. v Kevelaar.

Montferland Nieuws.nl

Maandag 24 Maart 2014.

NLdoet samen met de ”Vrienden van de Nevelhorst”.

Maandagmiddag 24 maart om 13.00 uur was het dan zover. 10 leerlingen en twee docenten van het Liemers College Didam kwamen de Vrienden van de Nevelhorst helpen met snoeiwerk in het kader van NLdoet.. in samenwerking met de stichting Welcom uit Didam. Heel gemotiveerd kwamen de leerlingen aan en wilden meteen aan het werk. Nadat Arnold v Kevelaar had uitgelegd waar de Vrienden van de Nevelhorst voor staan gingen de jassen uit en de mannen en meiden aan het werk.
DSC04845 - kopie  Ze hadden het snoeiwerk al gauw onder de knie, en daardoor liep het werk soepeltjes en vlot. Na  1-1/2 uur waren de meeste moe en vroegen wanneer het pauze was. Nou daar meteen maar gevolg aangegeven, beetje drinken en een lekkere krentebol erbij. Daarna nog een halfuurtje werken, maar de lol was eraf. Toen zijn we nog effe gezellig bij elkaar gaan zitten om na te praten over deze middag, en nadat ik de jongens en meiden namens de stichting bedankt had voor het goede werk dat ze hadden gedaan, en hopende dat ze er iets van geleerd hadden, ging ieder weer huiswaarts.
Tekst  A .v Kevelaar.

Staatsbosbeheer Achterhoek  14 Oktober 2013

Blog van de boswachters van Staatsbosbeheer in de Achterhoek

Vlakbij Didam ligt het natuurgebied de Greffelkamp. Dit gebied wordt beheerd door ons en wij zijn blij dat we daar een actieve vrijwilligersgroep hebben. Deze noemen zichzelf ‘Vrienden van de Nevelhorst’ en helpen ons met allerlei werkzaamheden, zoals wilgen knotten, uitzichten maken, paden onderhouden.Arnold van Kevelaar, een van de vrijwilligers, stuurde mij pas een aantal foto’s van paddenstoelen die bij hun in de Greffelkamp groeien. Om te laten zien hoe mooi ze ook in de Greffelkamp te zien zijn heb ik hieronder de foto’s geplaatst.

DSC03463    DSC05162

Mocht je zelf ook geïnteresseerd zijn om een vrijwilligersgroep op te zetten in een Staatsbosbeheer gebied, of deel uit te maken van een bestaande vrijwilligersgroep neem dan contact met ons op!,
Warme herfstgroeten,
Sanne Beld
Boswachter Achterhoek

Montferland Journaal 20 Maart 2013.

Tien leerlingen van het Liemers College Didam kwamen in het kader van NLdoet  vrijwilligerswerk de Vrienden van de Nevelhorst helpen met een stukje onderhoudswerk in het Baerlebos te Greffelkamp.
De Vrienden van de Nevelhorst laten weten:  Zoals afgesproken waren de meeste leerlingen stipt om 13.00 uur aanwezig op het verzamelpunt. Toen allen aanwezig waren heeft Arnold  v  Kevelaar ( namens de stichting ) een toespraakje gehouden en uitgelegd waar de Vrienden van de Nevelhorst voor staan, (en dat ze zich kunnen aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen) en uitgelegd wat we deze middag gingen doen.
DSC03975 NLDoet 2014  Vervolgens gingen ze vol goede moed aan de slag. Al snel deden de leerlingen hun jassen uit, en de wangetjes kregen al meer een rode kleur. Na ruim een uurtje knippen en zagen was de adrenaline al een beetje gezakt, en het tempo ging zienderogen naar beneden. Dus allemaal maar even van een drankje en een krentebol voorzien om ze op de been te houden. Want ze waren nog lang niet klaar. Maar na deze pauze was de vaart er een beetje uit, en sommige gingen al andere dingen doen zoals pieren en kikkers vangen, elkaar een beetje jennen.. Rond 15.30 uur hebben we de gereedschappen schoongemaakt, nog een beetje met elkaar lopen dollen en als slot een mooie groepsfoto gemaakt.

DSC03972 NLDoet 2014

Nadat  A. v. K. ze allen had bedankt voor hun prachtige vrijwilligerswerk met nog een mooi foldertje van Vrienden van de Nevelhorst als afscheid meegegeven, stapten ze op de fietsen en met de kuif omhoog tegen de wind in ging ieder  weer voldaan huiswaarts. PS:  Ze zullen s’avonds wel een paar boterhammen meer gegeten hebben!!
Tekst  A. v. Kevelaar.

Montferland Journaal 20 Juni 2010.

‘Vrienden van de Nevelhorst” herstellen paden Nevelhorst.
Didam – De Stichting Vrienden van de Nevelhorst heeft afgelopen zondag officieel het Nevelhorst wandelpad en laarzenpad geopend. Dit gebeurde door burgemeester Ina Leppink, die bij het Toeristisch Overstap Punt zelf de snoeischaar ter hand nam en een deel van de klimop verwijderde.
Voorzitter Franc Scheerder sprak onder meer de burgemeester toe, die de wandelpaden officieel opende. De twee routes, met een lengte van 4.5 en 6.5 kilometer werden de afgelopen maanden door de 25 vrijwilligers van de stichting, Scouting Didam, het Recreatieschap Achterhoek, Staatsbosbeheer, VVV Montferland, en het IVN Montferland weer ‘zichtbaar’ gemaakt. ´Er is vooral gesnoeid `, zegt voorzitter Franc Scheerder. Daardoor is een aantal paden verbreed, maar zijn ook smallere intact gebleven. Wat het mooie van dit bos is dat het heel natuurlijk en ruig is. Zondag werd er ook een boekje overhandigd door VVV Montferland met alle wetenswaardigheden over de Nevelhorst en natuurgebied de Greffelkamp. Het boekje is inmiddels verkrijgbaar bij de vestigingen van VVV Montferland, bij het Servicepunt Meulenvelden Didam, en kasteel Huis Bergh in ´S-Heerenberg.

Montferland Journaal 15 Juni 2010.   Opening wandelroutes Nevelhorst.

DIDAM – De stichting Vrienden van de Nevelhorst heeft de afgelopen tijd hard gewerkt om de wandelpaden in het bosgebied Greffelkamp, gelegen achter recreatieplas ‘de Nevelhorst’, weer toegankelijk te maken. Zondag 20 juni vindt om 10.30 uur de feestelijke opening van de twee wandelroutes plaats. Inmiddels staat het nieuwe informatiebord van het Recreatieschap bij de TOP (Toeristisch Overstap Punt), zijn ook de nieuwe bewegwijzeringpaaltjes langs de routes geplaatst en de boekjes met verschillende wetenswaardigheden voor de wandelaar gedrukt.
 De opening van het Nevelhorstpad en Laarzenpad gebeurt bij de TOP en wordt verricht door burgemeester Ina Leppink. Na afloop wordt er onder leiding van een IVN gids gewandeld. Het boekje met informatie over de wandelpaden en de Nevelhorst is vanaf 20 juni verkrijgbaar bij de VVV. Meer informatie over het gebied en de stichting is te vinden op de website www.vriendenvandenevelhorst.nl.

Montferland Journaal 26 Januari 2010

Stichting `Vrienden van de Nevelhorst`
Didam- In samenwerking met Staatsbosbeheer, Scouting Didam en het IVN, Vereniging voor Natuur en Milieueducatie werkt een aantal vrijwilligers momenteel aan de oprichting van de nieuwe stichting `Vrienden van de Nevelhorst`.  Hoofddoel van de stichting is het promoten van dit natuurgebied. Gedacht wordt aan het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen, zoals het uitzetten van wandelroutes. Er is bovendien aandacht voor educatie. Ook willen de iniatiefnemers het zwerfvuil aanpakken en worden er allerlei onderhoudswerkzaamheden verricht. De stichting wil op dinsdag 9 februari 2010 van start gaan.

Promotie:

Als eerste promotieactiviteit houd de stichting i.o. op zondag 31 januari 2010 een wandeling over de Nevelhorst met medewerking van IVN gidsen. Er wordt om 10.30 uur verzameld bij de TOP aan het Nevelhorstpad. Voor een kopje koffie wordt bij de Westernboerderij aan de Baerleweg een tussenstop gemaakt.

foto eerste wandeling

De wandeling over de Nevelhorst is bedoeld om deelnemers te enthousiasmeren voor het natuurgebied en de stichting. Onder de deelnemers hoopt de stichting in oprichting nieuwe leden te kunnen werven, eventueel ook voor het bestuur.

.

Powered by RobEnde Internet Services
Powered by RobEnde Internet Services | New Free Verizon Phones | Thanks to WordPress 4 Themes, Free WordPress 4 Themes and All Premium Themes