Machtigingsformulier

Machtiging Stichting Vrienden van de Nevelhorst

Bij deze machtig ik stichting Vrienden van de Nevelhorst tot automatische incasso van de bijdrage 1x per jaar tot wederopzegging.

Handtekening: ____________________________________Rabobank Liemers IBAN / rekeningnummer: NL52 RABO 0314 8886 67 t.n.v. Vrienden van de Nevelhorst

U kunt deze machtiging opsturen naar: Franc Scheerder, P.a. Vincwijcweg 3, 6941RG, Didam
Wilt u dat de machtiging opgehaald moet worden, geef dan een berichtje aan: arnoldvankevelaar@hotmail.com

Kamer van koophandel nr: 09219154. Website: www.vriendenvandenevelhorst.nl
Bezig met versturen
Powered by RobEnde Internet Services
Powered by RobEnde Internet Services | New Free Verizon Phones | Thanks to WordPress 4 Themes, Free WordPress 4 Themes and All Premium Themes