Over ons

Het begin: Nadat buurtbewoners uit het gebied de Nevelhorst , Scouting Didam, en anderen geinteresseerden Staatsbosbeheer hadden benaderd, zijn deze partijen door Staatsbosbeheer bij elkaar gebracht. In september 2009 zijn we met een selecte groep bij elkaar gekomen in het gebouw van Scouting Didam. Hier hebben we een presentatie gezien over het Boelekeerlspad.

Het vervolg:   Na deze presentatie was iedereen gelijk enthousiast en is besloten om nog een bijeenkomst te plannen. In Oktober 2009 zijn we met een grotere groep bij elkaar gekomen. Tijdens deze bespreking was iedereen het er over eens dat we door wilden gaan met het opzetten van een stichting. Toen is ook de naam “Vrienden van de Nevelhorst” gekozen. Om de plannen onder de aandacht te brengen en meer mensen te werven kwam het idee naar voren om een wandeling te organiseren.
De eerste wandeling:   Dit was een groot succes, alle 32 aanwezigen waren laaiend enthousiast. Natuurlijk hielp het mooie winterse weer daar aan mee.

foto eerste wandeling

Het bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen

*  Franc Scheerder ( voorzitter )

*  Theo Strikkeling  ( penningmeester )

*  Arnold van Kevelaar

Powered by RobEnde Internet Services
Powered by RobEnde Internet Services | New Free Verizon Phones | Thanks to WordPress 4 Themes, Free WordPress 4 Themes and All Premium Themes