Verslag van onze werkzaamheden

Op de laatste maandag van de maand komen de vrijwilligers bij elkaar, om onder het genot van een kopje koffie te bespreken waar, en welke prioriteiten er zijn om als eerste te gaan doen.
We gaan dan diverse werkzaamheden uitvoeren, wat meestal inhoud dat we in de zomertijd de braamstruiken die over de wandelpaden hangen gaan wegsnoeien, brandnetels verwijderen en overhangende takken gaan afzagen. Ook zorgen we ervoor dat het gras op de wandelpaden niet te hoog wordt. Gaten in de wandelpaden worden dicht gemaakt. De wegbewijzerings bordjes gaan we controleren of dat ze er nog allemaal staan en niet beschadigd zijn. Ook de zitbanken langs de wandelroutes moeten wel eens gerepareerd worden. Zelfs de slagbomen die voor elke ingang staan zijn wel eens aan vervanging toe. Vooral door vandalisme.
In de winterperiode gaan we wilgen knotten. Eeuwen lang werden wilgen geknot om boeren te voorzien van hout voor klompen, bezemstelen, hekken en haardhout, maar dit is allemaal verleden tijd.  In vooral oude knotwilgen komen spleten en gaten voor die erg in trek zijn bij diverse vogels. Het afgezaagde wilgen takken worden netjes in lange rijen (houtrillen) langs de sloot gelegd. Dit zijn dan echte schuilplaatsen voor o.a. fazanten en patrijzen.
Foto fazant
Verder gaan we op diverse plekken langs watergangen nieuwe wilgen scheuten planten, waar oude knotwilgen zijn verdwenen. Daarnaast gaan we veel houtopslag langs sloten en watergangen uitdunnen, of stukken wegzagen. Dit zorgt ervoor dat er meer licht in het water komt en dat is weer goed voor de kwaliteit van het water. Ook de waterpoelen en sommige watergangen worden schoongehouden en ontdaan van jonge wilgen takken en houtopslag.
Zo ziet u dat we veel werk hebben om de natuur mooi en leefbaar te houden.
Powered by RobEnde Internet Services
Powered by RobEnde Internet Services | New Free Verizon Phones | Thanks to WordPress 4 Themes, Free WordPress 4 Themes and All Premium Themes